Invăţătura Sf. Maxim

u
„Viziunea lumii, pe care ne-a lăsat-o Maxim Mărturisitorul în scrierile sale, este mai mult decât într-o privinţă culmea şi bilanţul cugetării greceşti, atât a celei teologice şi mistice, cât şi a celei filosofice” (Hans Urs von Balthasar, Kosmische Liturgie, p. 1În sinteza Sf.