Emil Cioran „Tratat de descompunere”

,,În orice om dormitează un profet. Dorința de-a predica este atât de înrădăcinată în noi, încât ea țâşneşte din adâncurile ființei. Fiecare îşi așteaptă clipa, pentru a propune ceva: orice. Avem o voce: acesta este adevărul! Şi ne simțim vinovați de îndrăzneala de-a rămâne muți. De la gunoieri la snobi, toți îşi cheltuiesc generozitatea criminală, toți împart rețete de fericire, toți vor să călăuzească paşii tuturor. Toate faptele noastre – de la respirație şi până la întemeierea de împărății sau sisteme metafizice – derivă dintr-o convingere a importanței noastre, cu atât mai mult acest instinct profetic.  Izvorul faptelor nostre rezidă într-o pornire inconștiență de a ne considera centrul, rațiunea şi rezultatul ultim al timpului.