Regele Ferdinand I „Întregitorul de țară”

Regele Ferdinand I „Întregitorul de țară”, sub sceptrul căruia s-a realizat Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a deschis seria evocărilor Iuliei Hossu Longin. După război, Ferdinand I, supranumit şi „Întregitorul“, a văzut împlinirea visului românilor, prin Unirea succesivă a Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Ţara.