H. R. Patapievici despre „partea nevăzută care decide totul”

Toate situaţiile excepţionale (…) înlătură legile. Or, ce rămâne când legile cad? Rămâne partea nevăzută. Rămâne acea parte din om care este incondiţional de partea unei anumite poziţii şi nu a alteia. Or de unde vine această incondiţionalitate? Din acea rădăcină profundă a valorilor, care n-are nimic de-a face nici cu legea, nici cu aranjamentele umane, nici cu moravurile, nici cu morala, e ceva adânc religios”, spune eseistul Horia-Roman Patapievici. Despre renunţarea la valorile tradiţionale, despre rolul religiei şi al culturii generale, despre Europa şi tarele societăţii româneşti, într-un interviu realizat de Ramona Avramescu.