Uncategorized

Iacov.  Capitolul 1

12.Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El.

13.Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.

14.Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa.

15.Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată săvârşit, aduce moarte.

16.Nu vă înşelaţi, fraţii mei prea iubiţi:

17.Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră de mutare.

18.După voia Sa ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim începătură făpturilor Lui.

19.Să ştiţi, iubiţii mei fraţi: orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie.

20.Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu.

21.Pentru aceea, lepădând toată spurcăciunea şi prisosinţa răutăţii, primiţi cu blândeţe cuvântul sădit în voi, care poate să mântuiască sufletele voastre.

22.Dar faceţi-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înşivă.

23.Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, iar nu şi împlinitor, el seamănă cu omul care priveşte în oglindă faţa firii sale;

24.S-a privit pe sine şi s-a dus şi îndată a uitat ce fel era.

25.Cine s-a uitat, însă, de aproape în legea cea desăvârşită a libertăţii şi a stăruit în ea, făcându-se nu ascultător care uită, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în lucrarea sa.

26.Dacă cineva socoteşte că e cucernic, dar nu îşi ţine limba în frâu, ci îşi amăgeşte inima, cucernicia acestuia este zadarnică.

27.Cucernicia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl, aceasta este:

să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim pe noi fără de pată din partea lumii.

Standard