Visele in Biblie

“Deșarte nădejdi și mincinoase își face omul cel neînțelegător și visurile fac pe cei neînțelepți să-și iasă din fire. Ca și cel ce se prinde de umbră și aleargă după vînt, așa este și cel care crede visurilor”

Isus Sirah 34, 1-2

 

“Căci terafimii rostesc cuvinte deșarte, vrăjitorii au vedenii mincinoase și spun visuri amăgitoare și mîngîieri deșarte”

Zaharia 10, 2

 

“din mulțimea grijilor se nasc visele și deșertăciunile din prea multe cuvinte”.

Ecclesiastul