Uncategorized

Gheorghe GRIGURCU

De unde vine Poezia?
De unde vine Poezia
de bună seamă din cap
din cuvinte
dar uneori de-acolo
de unde nu sunt cuvinte
de unde nu e
nici măcar cap

Etică
A te privi pe tine însuţi e-o armă
a privi pe altul e-o dezarmare
a nu privi deloc e-o germinaţie

Standard