Rudolf Steiner

Lucrări ale lui Rudolf Steiner traduse în limba română

http://www.spiritualrs.net/Lucrari_GA.html

GA = numărul volumului în Ediția Operelor complete ale lui Rudolf Steiner (Rudolf Steiner Gesamtausgabe)

 

A. SCRIERI (GA 1―50)
A.I. Opere (GA 1―28)
GA 1 Introduceri la scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe carte, 1883-1897 ET, 2000 online
GA 2 Linii fundamentale ale unei teorii a cunoaşterii în concepţia goetheană despre lume
(Volum reeditat cu titlul Teoria cunoașterii în concepția goetheană despre lume)
carte, 1886 ET, 1996 
UE/ET, 2014
online
GA 3 Adevăr şi ştiinţă. Prolog la o „Filosofie a libertăţii“ carte, 1892 ET, 1996 online
GA 4 Filosofia Libertaţii carte, 1894 ET, 1996 online
GA 5 Friedrich Nietzsche un luptător împotriva epocii sale carte, 1895 UE, 2003 online
GA 7 Mistica în zorii vieţii spirituale a timpului nostru şi legătura ei cu concepţia modernă despre lume carte, 1901 UE, 1997 online
GA 8 Creştinismul ca fapt mistic şi misteriile antichităţii carte, 1902 EH, 1993
GA 9 Teosofia. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă a lumii şi a determinării omului carte, 1904 ET, 2005 online
GA 10 Treptele inițierii
carte, 1904-1905 EP, 1992
volum republicat cu titlul Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare? ET, 2004 online
GA 11 Din Cronica Akasha
(Volum reeditat cu titlul Memoria cosmică. Povestea Atlantidei, Lemuriei și separarea sexelor)
20 articole 1904–1908 UE, 1997
UE, 2010
online
GA 12 Treptele cunoaşterii superioare 4 articole, 1905-1908 UE, 2011 online
GA 13 Ştiinţa ocultă carte, 1910 UE, 2003 online
GA 14 Poarta iniţierii. Un misteriu rosicrucian prin Rudolf Steiner prima dramă-misteriu, 1910 UE, 2000 online
GA 14 Încercarea sufletului. Biografii scenarizate. Continuare la Poarta Iniţierii prin Rudolf Steiner a doua dramă-misteriu, 1911 UE, 2000 online
GA 14 Păzitorul Pragului. Evenimente ale vieţii sufleteşti în imagini scenice de Rudolf Steiner a treia dramă-misteriu, 1912 UE, 2000 online
GA 14 Trezirea sufletelor. Evenimente sufleteşti şi spirituale în imagini scenice de Rudolf Steiner a patra dramă-misteriu, 1913 UE, 2002 online
GA 15 Conducerea spirituală a omului şi a omenirii. Date spiritual-ştiinţifice despre evoluţia omenirii 3 conferinţe prelucrate pentru publicare de Rudolf Steiner, 1911 ET, 2006 online
GA 16 Un drum spre cunoaşterea de sine meditaţii, 1912 UE, 1997 online
GA 17 Pragul lumii spirituale aforisme, 1913 UE, 1997 online
GA 18 Enigmele filosofiei – O expunere schiţată a istoriei acestora carte, 1914 ET, 2004 online
GA 21 Despre enigmele sufletului articole, 1916-1918 UE/ET, 2010 online
GA 23 Puncte centrale ale problemei sociale carte, 1919 EO, 1998
GA 24 Articole asupra organizării tripartite a organismului social şi a problemelor contemporane articole, 1915 – 1921 ET, 2005 online
GA 26 Teze antroposofice. Calea de cunoaştere antroposofică. Misteriul Mihaelic 1924-1925 UE, 2006 online
GA 27 Arta vindecării
carte scrisă împreună cu Ita Wegman; apărută în 1925 EA, 1996
volum republicat cu titlul Fundamentele terapiei antroposofice ES, 2006
GA 28 Povestea vieţii mele
volum reeditat cu titlul Cursul vieții mele. O autobiografie neterminată
carte autobiografică, 1923-1925 EP, 1993
UE, ET2014
online
A.II. Articole (GA 29―37)
GA 34 Lucifer Articol, 1903 online
GA 34 Reîncarnarea şi Karma. Reprezentări necesare din perspectiva ştiinţei moderne a naturii Articol, 1903 online
GA 34 Cum acţionează Karma Articol, 1903 online
GA 34 Ştiinţa spirituală şi problema socială Articol, 1905 online
GA 34 Educaţia copilului din punctul de vedere al ştiinţei spirituale Articol, 1907 ET, 1994 online
A.III. Publicaţii postume (GA 38―50)
GA 40 Calendarul sufletesc antroposofic Colecţie de 52 versuri meditative, 1912 ET, 2004 online
GA 42  Îndrumări pentru o educaţie esoterică Texte din conţinuturile „Scolii esoterice”, 1904-1914 ET, 1997 online
B. CONFERINŢE (GA 51―354)
B.I. Conferinţe publice (GA 51―89)
GA 52 Psihologie teosofică
(conferință inclusă în cartea Psihologie spirituală )
1 conferință: Berlin, 16 martie 1904 UE, 2010 online
GA 53 Noţiunile fundamentale ale teosofiei 23 conferinţe publice: Berlin, 29 septembrie 1904 – 8 iunie 1905 ET, 2007 online
GA 54 Crăciunul ca simbol al victoriei soarelui
(conferință inclusă în cartea Ideea Crăciunului şi Taina eului)
1 conferinţă: Berlin, 14 decembrie 1905 UE, 2003 online
GA 55 Înțelepciune și sănătate
(conferință inclusă în cartea  Isis Maria Sophia)
1 conferință: Berlin, 14 februarie 1907 UE, 2011 online
GA 56 Cunoaşterea sufletului şi a spiritului 15 conferinţe: Berlin și München, 10 octombrie 1907 – 14 mai 1908 ET, 2002 online
GA 57 Problemele alimentației în lumina științei spirituale
(conferință inclusă în cartea Bazele naturale ale alimentației)
1 conferință: Berlin, 17 decembrie 1908 UE, 2012 online
GA 57 Isis și Madonna
(conferință inclusă în cartea  Isis Maria Sophia)
1 conferință: Berlin, 29 aprilie 1909 UE, 2011 online
GA 57 Cele patru temperamente 1 conferinţă: Berlin,4 martie, 1909 UE/ET, 2016
GA 58 Metamorfozele vieţii sufleteşti Calea trăirilor sufleteşti. Vol. I 7 conferinţe: Berlin, 14 octombrie – 9 decembrie 1909;
2 conferinţe: München, 5 decembrie 1909 şi 14 martie 1910
ET, 1998 online
GA 59 Metamorfozele vieţii sufleteşti Calea trăirilor sufleteşti. Vol. II 9 conferinţe: Berlin, 20 ianuarie – 12 mai 1910 ET, 1999 online
GA 60 Tainele somnului
(conferință inclusă în cartea Somnul și visele)
1 conferință: Berlin, 24 noiembrie 1910 UE, 2011 online
GA 67 Spiritul, sufletul și trupul omului.
(conferință inclusă în cartea Psihologie spirituală )
1 conferință: Berlin, 28 februarie 1918 UE, 2010 online
GA 67 Un spirit activ: visele și cercetătorul spiritual
(conferință inclusă în cartea Somnul și visele)
1 conferință: Berlin, 21 martie 1918 UE, 2011 online
GA 68 Probleme ale nutriției în lumina științei spiritului
(conferință inclusă în cartea Influența nutriției asupra vieţii omului)
1 conferință: München, 8 martie 1909 UE, 2017
GA 83 Antroposofie și psihologie.
(conferință inclusă în cartea Psihologie spirituală)
1 conferință: Viena, 2 iunie 1922 UE, 2010 online
B.II. Conferinţe pentru membrii Societăţii Antroposofice (GA 90―270)
GA 90 Naşterea Luminii. O contemplaţie de Crăciun.
(conferință inclusă în cartea Ideea Crăciunului şi Taina eului)
1 conferinţă: Berlin, 19 decembrie 1904 UE, 2003 online
GA 93 Legenda Templului 20 conferinţe: Berlin, 23 mai 1904 – 2 ianuarie 1906 EAs, 2000
GA 93 Misterul rosicrucienilor
(conferință inclusă în cartea Christian Rosenkreutz și misiunea sa)
1 conferință: Berlin, 4 noiembrie 1904 UE/ET, 2011 online
GA 93 Dezvoltarea formelor de nutriție
(conferință inclusă în cartea Influența nutriției asupra vieţii omului)
1 conferință: Berlin, 4 noiembrie 1905 UE, 2017
GA 93a Bazele esoterismului 31 conferințe: Berlin, 26 septembrie – 5 noiembrie 1905 UE, 2017
GA 94 Evanghelia după Ioan.
(conferințe incluse în cartea Evanghelia după Ioan. Vol. I)
3 conferinţe Berlin, 19 februarie – 5 martie 1906;
8 conferinţe München, 27 octombrie – 6 noiembrie 1906
UE, 2009 online
GA 94 Esoterismul creştin. Propunere de cosmogonie psihologică 18 conferinţe: Paris 1906 UE, 1995 online
GA 96 Problemele alimentației și metode de vindecare
(conferință inclusă în cartea Bazele naturale ale alimentației)
1 conferință: Berlin, 22 octombrie 1906 UE, 2012 online
GA 96 Semne şi simboluri ale sărbătorii Crăciunului.
(conferință inclusă în cartea Ideea Crăciunului şi Taina eului)
1 conferinţă: Berlin, 17 decembrie 1906 UE, 2003 online
GA 97 Misterul creştin. Adevărul Evangheliilor. Lucifer şi Christos. Vechiul esoterism şi rosicrucianismul. Cunoştinţele şi roadele ştiinţei spirituale 31 conferinţe şi 6 răspunsuri la întrebări: diferite oraşe, 9 februarie 1906 – 17 martie 1907 ET, 2006 online
GA 99 Teosofia Rosicrucienilor 14 conferinţe: München, 22 mai – 6 iunie 1907 EAr, 2000
GA 100 Cunoaşterea lui Hristos.  Antroposofie şi rosicrucianism; Evanghelia lui Ioan
(ciclul de conferințe de la Basel, „ Evanghelia lui Ioan”, este inclus și în cartea Evanghelia după Ioan. Vol. I)
14 conferinţe: Kassel, 16–29 iunie 1907;
8 conferinţe: Basel, 16–25 noiembrie 1907
UE, 1999
(UE, 2009)
online
(online)
GA 102 Gnomi, ondine, silfide și salamandre. Ființe elementare și spirite ale cosmosului.
(conferințe incluse în cartea Ființe spirituale din natură)
2 conferințe Helsinki, 3 și 4 aprilie 1912 UE, 2010 online
GA 103 Evanghelia după Ioan Vol. II 12 conferinţe: Hamburg, 18–31 mai 1908 UE, 2009 online
GA 104 Apocalipsa lui Ioan 1 conferinţă publică introductivă, Nürnberg, 17 iunie 1908;
12 conferinţe: Nürnberg, 18–30 iunie, 1908
UE, 1996 online
GA 105 Universul, Pământul şi Omul.  Mitologia egipteană şi civilizaţia actuală 11 conferinţe: Stuttgart, 4–11 august 1908 UE, 1994 online
GA 106 Mituri şi misterii egiptene 12 conferinţe: Leipzig, 2–14 septembrie 1908 UE, 2002 online
GA 108 Misterul Crăciunului. Novalis – clarvăzătorul.
(conferință inclusă în cartea Ideea Crăciunului şi Taina eului)
1 conferinţă: Berlin, 22 decembrie 1908 UE, 2003 online
GA 108 Educarea practică a gândirii 1 conferinţă: Karlsruhe, 18 ianuarie 1909 UE/ET, 2016
GA 109 Principiul economiei spirituale în legătură cu problema reîncarnării 11 conferințe: diferite orașe, 21 ianuarie – 31 mai 1909 UE, 2012 online
GA 110 Ierarhiile spirituale şi reflectarea lor în lumea fizică. Zodiac, planete, cosmos. 10 conferinţe: Düsseldorf, 12–18 aprilie 1909;
răspunsuri la întrebări, 21 şi 22 aprilie 1909;
introducere în studiul ierarhiilor de R.Rihouët-Coroze
UE, 1995 online
GA 112 Evanghelia după Ioan Vol. III
(Evanghelia după Ioan în raporturile sale cu celelalte trei evanghelii, îndeosebi cu cea a Sfântului Luca)
14 conferinţe: Kassel, 24 iunie – 7 iulie 1909 UE, 2009 online
GA 113 Orientul în lumina occidentului. Copiii lui Lucifer şi fraţii lui Hristos 9 conferinţe: München, 23–31 august 1909 UE, 2002 online
GA 114 Evanghelia după Luca 10 conferinţe: Bâle 15–26 septembrie 1909 UE, 1997 online
GA 115 Antroposofie – Psihosofie – Pneumatosofie.
(conferințe incluse în cartea Psihologie spirituală)
3 conferințe: Berlin, 1, 3 și 4 noiembrie 1910 UE, 2010 online
GA 117 Dispoziţia la Crăciun.
(conferință inclusă în cartea Ideea Crăciunului şi Taina eului)
1 conferinţă: Berlin, 26 decembrie 1909 UE, 2003 online
GA 118 Evenimentul apariţiei lui Christos în lumea eterică 16 conferinţe: diferite oraşe 25 ianuarie – 15 mai 1910 ET, 1999 online
reeditată cu titlul Apariția lui Christos în lumea eterică
GA 119 Macrocosmos şi microcosmos. Lumea cea mare şi lumea cea mică. Întrebări referitoare la suflet, viaţă şi spirit 11 conferinţe: Viena, 21–31 martie 1910 UE, 1996 online
GA 119 Circuitul omului prin lumea simțurilor, lumea sufletelor și lumea spiritelor 1 conferință, Viena 9 martie 1910 online
GA 120 Manifestările Karmei 11 conferinţe: Hamburg, 16–21 mai 1910 UE, 1999 online
GA 121 Misiunea sufletelor popoarelor. În legătură cu mitologia germano-nordică 11 conferinţe: Oslo, 7–17 iunie 1910 UE, 2006 online
GA 122 Misterul biblic al Genezei. Cele şase zile ale Creaţiei, în Cartea I a lui Moise
volum republicat cu titlul Geneza. Din tainele Creației
10 conferinţe şi o conferinţă introductivă München, 16–26 august 1910 UE, 1995 online
GA 123 Evanghelia după Matei 12 conferinţe: Berna 1–12 septembrie 1911 UE, 2009 online
GA 125 Câteva probleme ale vieții în lumina ideii de reîncarnare și karmă.
(conferință inclusă în cartea Karmă și reîncarnare)
1 conferință: Bremen, 26 noiembrie 1910 UE, 2011 online
GA 126 Istorie ocultă. Analize esoterice.  Personalităţi şi evenimente ale istoriei lumii văzute în lumina Ştiinţei Spiritului 6 conferinţe Stuttgart, 27 decembrie 1910 – 1 ianuarie 1911 EO, 1999
GA 128 Fiziologie ocultă 8 conferinţe: Praga, 20–28 martie 1911 UE, 2001 online
GA 129 Minuni cosmice, Încercări ale sufletului și Revelații spirituale 11 conferințe: München, 18 – 28 august 1911 UE, 2012 online
GA 130 Creştinismul esoteric şi conducerea spirituală a omenirii 14 conferinţe , în diferite oraşe, 17 septembrie 1911 – 9 ianuarie 1912 UE, 1998 online
GA 130 Zorii noului ocultism. Misiunea lui Christian Rosenkreutz. Caracterul şi sarcina ei. Misiunea lui Gautama Buddha pe Marte
(conferințe incluse în cartea Christian Rosenkreutz și misiunea sa)
2 conferinţe: Kassel, 27 ianuarie 1912; Neuchâtel, 18 decembrie 1912 UE/ET 2011 online
GA 131 De la Iisus la Hristos 11 conferinţe: Karlshruhe, 4–14 octombrie 1911 UE, 2011 online
GA 132 Evoluția în lumina adevărului 5 conferințe: Berlin, 31 octombrie – 5 decembrie, 1911 UE/ET, 2015
GA 134 Lumea simţurilor şi lumea spiritului 6 conferinţe: Hanovra, 27 decembrie 1911 – 1 ianuarie 1912 ET, 2001 online
GA 135 Reîncarnarea şi Karma și semnificația lor pentru cultura prezentului 3 conferinţe: Berlin, 23, 24 ianuarie și 5 martie 1912 online
GA 135 Experiențe legate de reîncarnare şi karmă făcute prin exerciţii de gândire.
Efecte karmice în cadrul încarnărilor
(conferințele sunt incluse în cartea Karmă și reîncarnare)
2 conferințe: Stuttgart, 20 și 21 februarie 1912 UE, 2011 online
GA 136 Entităţile spirituale în corpurile cereşti şi în regnurile naturale 10 conferinţe: Helsinki, 3–14 aprilie 1912;
1 conferinţă publică: Helsinki, 12 aprilie 1912
UE, 2001 online
GA 139 Evanghelia după Marcu 10 conferinţe: Basel, 15–24 septembrie 1912 UE, 2006 online
GA 140 Cercetări oculte referitoare la viaţa dintre moarte şi o nouă naştere 20 conferinţe: diferite oraşe, 26 octombrie 1912 – 11 octombrie 1913 ET, 2004 online
GA 141 Viaţa între moarte şi o nouă naştere în relaţie cu realităţile cosmice 10 conferinţe: Berlin, 5 noiembrie 1912 – 1 aprilie 1913 ET, 2004 online
GA 142 Bhagavad-Gita şi Epistolele lui Pavel 5 conferinţe: Köln, 28 decembrie – 1 ianuarie 1913 UE, 1998 online
GA 143 Novalis ca vestitor al Impulsului christic care trebuie înţeles  în mod spiritual.
(conferință inclusă în cartea Ideea Crăciunului şi Taina eului)
1 conferinţă: Köln, 29 decembrie 1912 UE, 2003 online
GA 143 Substratul ocult al nervozităţii 1 conferinţă: München, 11 ianuarie 1912 UE/ET 2016
GA 144 Darurile lui Isis
(inclusă în cartea Isis Maria Sophia)
1 conferință: Berlin, 5 februarie 1913 UE, 2011 online
GA 145 Evoluţia ocultă a omului 10 conferinţe: Haga 20–29 martie 1913 EAr, 2001
GA 145 Nutriția și dezvoltarea ocultă
Viețuirea interioară a alimentelor și delicateselor
(conferințe incluse în cartea Influența nutriției asupra vieţii omului)
2 conferințe: Haga, 20 și 21 martie 1913 UE, 2017
GA 147 Tainele Pragului 8 conferinţe: München, 24–31 august 1913 UE, 2004 online
GA 148 Evanghelia a cincea. Din Cronica Akasha 18 conferinţe: diferite oraşe, 1 octombrie 1913 – 10 februarie 1914 UE/ET, 2008 online
GA 149 Christos şi lumea spirituală. Despre căutarea Graalului 6 conferinţe: Leipzig, 28 decembrie – 2 ianuarie 1914 UE, 2003 online
GA 151 Gând uman, gând cosmic 4 conferinţe: Berlin, 20–23 ianuarie 1914 UE, 1997 online
GA 152 Trepte premergătoare Misteriului de pe Golgota 10 conferinţe ţinute în diferite orase în anii 1913 şi 1914 UE/ET, 2010 online
GA 154 Starea de vis și corpul eteric
(conferință inclusă în cartea Somnul și visele)
1 conferință: Berlin, 18 aprilie 1914 UE, 2011 online
GA 155 Christos şi sufletul uman 4 conferinţe: Norrköping, 12–16 iulie 1914;
2 conferinţe: Copenhaga, 23 şi 24 mai 1912;
3 conferinţe: Norrköping, 28–30 mai 1912,
1 conferinţă: Norrköping, 13 iulie 1914
UE, 2005 online
GA 156 Citirea ocultă şi auzirea ocultă 4 conferinţe: Dornach, octombrie, 1914 EAd, 2004
GA 157a Ideea Crăciunului şi taina Eului
(conferință inclusă în cartea Ideea Crăciunului şi Taina eului)
1 conferinţă: Berlin, 19 decembrie 1915 UE, 2003 online
GA 175 Metamorfoză cosmică şi umană 7 conferinţe: Berlin, 6 februarie – 20 martie, 1917 UE, 2005 online
GA 175 Pietre fundamentale pentru cunoaşterea Misteriului de pe Golgota 10 conferinţe: Berlin, 27 martie – 8 mai 1917 UE, 2004 online
GA 177 Prăbuşirea spiritelor întunericului. Fundamentele spirituale ale lumii exterioare 14 conferinţe: Dornach, 29 septembrie – 28 octombrie 1917 ES, 2007
Spirite elementare ale naşterii şi ale morţii
(conferință inclusă în cartea Ființe spirituale din natură)
1 conferință: Dornach, 6 octombrie 1917 UE, 2010 online
GA 178 Taina dublului 9 conferinţe: St. Gallen, Zürich și Dornach, 6 – 25 noiembrie 1917 ES, 2011
GA 180 Adevăruri ale misteriilor şi impulsuri de Crăciun 1 conferinţă: Basel, 23 decembrie 1917
15 conferinţe: Dornach, 24 decembrie 1917 – 17 ianuarie, 1918
ES, 2006
GA 180 Legenda despre noua Isis
(inclusă în cartea Isis Maria Sophia)
1 conferință: Dornach, 6 ianuarie 1918 UE, 2011 online
GA 181 Moarte pământească şi viaţă cosmică 7 conferințe: Berlin, 22 ianuarie – 26 martie 1918 online
GA 182 Ce face îngerul în corpul nostru astral?
Cum îl găsesc pe Hristos?
(conferințe incluse în volumul Noua spiritualitate şi trăirea lui Hristos)
2 conferinţe: Zürich, 9 şi 16 octombrie 1918 UE, 2001 online
GA 187 Cum il poate regasi omenirea pe Christos? Tripla existenţă de umbră a timpului nostru şi  noua lumină a lui Christos 8 conferinţe: Dornach și Basel, 22 decembrie 1918 – 1 ianuarie 1919 UE, 2010 online
GA 193 Tentația ahrimanică
Trecutul luciferic și viitorul ahrimanic
(conferințe incluse în cartea Lucifer și Ahriman)
2 conferințe: Zürich, 27 octombrie 1919; Berna, 4 noiembrie 1919 UE, 2016
GA 194 Misiunea lui Mihail. Revelaţia tainelor entităţii umane 12 conferinţe: Dornach, 21 noiembrie – 15 decembrie 1919 UE, 1995 online
GA 197 Contraste în evoluția omenirii. Vest și est. Materialism și mistică. Cunoaștere și credință 11 conferinţe: Stuttgart, 5 martie – 22 noiembrie 1920 online
GA 199 Visele și evoluția omenirii
(conferință inclusă în cartea Somnul și visele)
1 conferință: Dornach, 11 septembrie 1920 UE, 2011 online
GA 200 Noua spiritualitate şi trăirea lui Hristos 7 conferinţe: Dornach, 17–31 octombrie 1920 UE, 2001 online
GA 201 Omul – hieroglifă a cosmosului. Corespondenţe între microcosmos şi macrocosmos.
Vol. I din seria: Omul în legătura sa cu cosmosul
16 conferinţe: Dornach, 16 aprilie – 16 mai, 1920 UE, 2006 online
GA 202 Spiritualitatea cosmică şi fizicul uman. Căutarea noii Isis, divina Sofia.
Vol. II din seria: Omul în legătura sa cu cosmosul
16 conferinţe: Dornach, Basel, Berna, 26 noiembrie – 26 decembrie, 1920 UE, 2007 online
GA 203 Responsabilitatea omului pentru evoluţia lumii – rezultat al legăturii sale spirituale cu planeta Pământ şi cu lumea stelelor.
Vol. III din seria: Omul în legătura sa cu cosmosul
18 conferinţe: Stuttgart, Dornach, Haga, 1 ianuarie – 1 aprilie, 1921 UE, 2008 online
GA 204 Perspective ale evoluției umanității
Vol. IV din seria: Omul în legătura sa cu cosmosul
17 conferințe: Dornach, 2 aprilie – 5 iunie 1921 UE, 2010 online
GA 205 Devenirea umană, sufletul lumii și spiritul lumii – partea I. Omul ca fiinţă spiritual-sufletească în relaţie cu lumea
Vol. V din seria: Omul în legătura sa cu cosmosul
13 conferinţe: Stuttgart, Berna şi Dornach, 16 iunie – 17 iulie 1921 UE, 2011 online
GA 207 Linii fundamentale ale unei psihologii oculte.
(conferință inclusă în cartea Psihologie spirituală)
1 conferință: Dornach, 30 septembrie 1921 UE, 2010 online
GA 208 Structura tripartită a sufletului.
(conferință inclusă în cartea Psihologie spirituală)
1 conferință: Dornach, 30 octombrie 1921 UE, 2010 online
GA 209 Relaţia omului cu îngerul său şi cu ierarhiile superioare
(conferință inclusă în cartea Despre lucrarea îngerilor)
1 conferință: Oslo, 27 noiembrie 1921 UE, 2011 online
GA 211 Sophia și Pistis
(conferință inclusă în cartea Isis Maria Sophia)
1 conferință: Dornach, 26 martie 1922 UE, 2011 online
GA 212 Lumea elementară și viitorul omenirii.
(conferință inclusă în cartea Ființe spirituale din natură)
1 conferință: Dornach, 28 mai 1922 UE, 2010 online
GA 213 Întrebări omeneștei, răspunsuri cosmice 13 conferinţe Dornach, 24 iunie – 22 iulie 1922 UE, 2010 online
GA 214 Taina Sfintei Treimi 11 conferinţe: Dornach, Oxford şi Londra, 23 iulie 1923 – 30 august 1912 UE, 1998 online
GA 217 Forţe spirituale active în convieţuirea vechii şi noii generaţii 13 conferinţe: Stuttgart, 3–15 octombrie 1922 EO, 1998
GA 218 Înțelegerea somnului prin imaginație, inspirație și intuiție
(conferință inclusă în cartea Somnul și visele)
1 conferință: Dornach, 3 decembrie 1922 UE, 2011 online
GA 218 Trăiri ale sufletului omenesc în lumea spirituală în timpul somnului și după moarte
Lupta între forțele luciferice și ahrimanice
Experiențe între moarte și o nouă naștere, consecințe karmice și crearea condițiilor pentru reîntoarcerea la o nouă viață pământească
(conferințe incluse în cartea Lucifer și Ahriman)
3 conferințe: Londra, 12, 16 și 19 noiembrie 1922 UE, 2017
GA 219 Somnul și lumea stelelor
(conferință inclusă în cartea Somnul și visele)
1 conferință: Stuttgart, 9 octombrie 1922 UE, 2011 online
GA 219 Adevărul, frumosul și binele și ființele elementare.
(conferință inclusă în cartea Ființe spirituale din natură)
1 conferință: Dornach, 16 decembrie 1922 UE, 2010 online
GA 223 Ciclul anului ca proces de respiraţie a Pământului şi cele patru mari perioade de sărbătoare. Antroposofia şi inima umană 5 conferinţe: Dornach, 31 martie – 8 aprilie 1923
4 conferinţe: Viena, 27 septembrie – 1 octombrie 1923
ET, 2002 online
GA 224 Plăsmuirea destinului în stare de somn şi în stare de veghe
(conferință inclusă în cartea Despre lucrarea îngerilor)
1 conferință: Berna, 6 aprilie 1923 UE, 2011 online
GA 224 Pregătirea pentru o nouă naștere
(conferință inclusă în cartea Somnul și visele)
1 conferință: Stuttgart, 21 iunie 1923 UE, 2011 online
GA 225 Logica și lipsa de logică a viselor
(conferință inclusă în cartea Somnul și visele)
1 conferință: Dornach, 22 septembrie 1923 UE, 2011 online
GA 226 Gândirea și voința în raport cu destinul uman.
( conferință inclusă în cartea  Karmă și reîncarnare)
1 conferință, Oslo, 19 mai 1923 UE, 2011 online
GA 227 Cunoaşterea iniţiatică 13 conferinţe: Penmaenmawr, 19 – 31 august 1923 EAr, 1995
GA 227 Inspirația: Ridicare a inconștientului în conștiență
Confruntarea cu totalitatea vieților noastre prin intermediul viselor
(2 conferințe incluse în cartea Somnul și visele)
2 conferințe: Penmaenmawr, 21 și 22 august 1923 UE, 2011 online
GA 228 Ştiinţa iniţiatică şi cunoaşterea aştrilor 8 conferinţe: Dornach, Londra, Stuttgart, 27 iulie 1923 – 16 septembrie 1923 UE, 1995 online
GA 228 Relatare despre activitatea și impresiile din călătoria în Anglia 1 conferință, Dornach, 9 septembrie 1923 online
GA 229 Cursul anului trăit în patru imaginațiuni cosmice 5 conferinţe: Dornach, 5 – 13 octombrie 1923;
1 conferință Stuttgart 15 octombrie 1923
ET, 2007 online
GA 230 Omul în raporturile sale cu animalele şi cu spiritele naturii 12 conferinţe: Goetheanum, 10 octombrie – 11 noiembrie 1923 EAs, 2001
GA 230 Spiritele elementare şi lumea plantelor. Spiritele elementare şi lumea animalelor
(conferințe incluse în cartea Ființe spirituale din natură)
2 conferinţe: Dornach, 2 și 3 noiembrie 1923 UE, 2010 online
GA 230 Nutriție, vindecare și dezvoltare
Spiritualizarea substanței
(conferințe incluse în cartea Influența nutriției asupra vieţii omului)
2 conferinţe: Dornach, 9 și 10 noiembrie 1923 UE, 2017
GA 231 Omul suprasensibil în concepţia antroposofică 7 conferinţe: Haga, 13–18 noiembrie 1923 UE, 1998 online
GA 233 Misterii. Evoluție și cunoaștere. Antichitate, Ev Mediu, Rosicrucianism, Inițiere modernă 9 conferinţe: Dornach, 24 decembrie 1923 – 1 ianuarie 1924 UE, 2012 online
GA 233a Centre de misterii ale Evului Mediu. Rosicrucianismul și principiul inițierii moderne. Sărbătoarea Paștelui ca parte a istoriei misteriilor omenirii 10 conferinţe: Dornach, 4 – 13 ianuarie și 19 – 22 aprilie, 1924 UE, ET2013 online
GA 233a Impulsul lui Michael şi Misteriul de pe Golgota
(conferință inclusă în cartea Despre lucrarea îngerilor)
1 conferință: Dornach, 4 ianuarie 1924 UE, 2011 online
GA 234 Antroposofie. O introducere în concepţia antroposofică despre lume 9 conferinţe: Dornach, 19 ianuarie – 10 februarie 1924 UE, 2004 online
GA 235 Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol.I
volum reeditat cu titlul Legături karmice. Considerații esoterice
12 conferinţe: Dornach, 16 februarie – 23 martie 1924 ET, 2002
UE/ET, 2014
online
GA 236 Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol.II
volum reeditat cu titlul Legături karmice. Considerații esoterice
17 conferinţe: Dornach, 6 aprilie – 29 iunie, 1924 ET, 2002
UE/ET, 2014
online
GA 237 Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol.III
volum reeditat cu titlul Legături karmice. Considerații esoterice
11 conferinţe: Dornach, iulie – august, 1924 ET, 2003
UE/ET, 2014
online
GA 238 Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol.IV
volum reeditat cu titlul Legături karmice. Considerații esoterice
10 conferinţe şi o cuvântare: Dornach, 5–18 septembrie 1924 ET, 2003
UE/ET, 2014
online
GA 239 Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol.V
volum reeditat cu titlul Legături karmice. Considerații esoterice
16 conferinţe: Praga, Paris, Breslau, 29 martie – 15 iunie 1924 ET, 2003
UE/ET, 2014
online
GA 240 Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol.VI
volum reeditat cu titlul Legături karmice. Considerații esoterice
15 conferinţe: diferite orașe 25 ianuarie – 27 august 1924 ET, 2003
UE/ET, 2014
online
GA 243 Conştienţa iniţiaţilor. Căile adevărate şi false ale cercetării spirituale
volum reeditat cu titlul Căi adevărate și false în investigația spirituală
11 conferinţe: Torquay, 11 – 22 august, 1924 ES, 2006
UE, 2013
online
GA 243 Fiinţe elementare ahrimanice
(conferință inclusă în cartea Ființe spirituale din natură)
1 conferință: Torquay, 19 august 1924 UE, 2010 online
GA 243 Michael, Sophia şi Marduk
(conferință inclusă în cartea Isis Maria Sophia)
1 conferință: Torquay, 11 august 1924 UE, 2011 online
GA 250 Ființa antroposofia
(conferință inclusă în cartea Isis Maria Sophia)
1 conferință: Berlin, 3 februarie 1913 UE, 2011 online
GA 260 Congresul de Crăciun pentru întemeierea Societății antroposofice generale 1923/24 Stenogramele desfășurării Congresului de Crăciun, 24 decembrie 1923 – 1 ianuarie 1924. UE/ET, 2014 online
GA 264 Din istoricul și conținuturile primei secții a Școlii esoterice 1904 – 1914 Scrisori, scrisori circulare, documente și conferințe UE, 2015
GA 265 Mystica aeterna. Din istoria și conținuturile secțiunii cultic-cognitive a școlii esoterice Scrisori, documente și conferințe din 1906-1914, precum și adăugiri privind noua muncă de cunoaștere cultică, din anii 1921-1924 UE/ET, 2014
GA 266a Lecții esoterice vol.I: 1904-1909. Din conținutul școlii esoterice note de la 4 conferințe din 1904, texte de meditții, însemnări din memorie ale unor participanţi la orele esoterice în anii 1904-1909 UE, 2014
GA 266b Lecții esoterice vol.II: 1910-1912.Din conținutul școlii esoterice însemnări din memorie ale unor participanţi la orele esoterice UE, 2014
GA 266c Lecții esoterice vol.III: 1904-1909. Din conținutul școlii esoterice însemnări din memorie ale unor participanţi la orele esoterice și texte de meditație UE, 2014
B.III. Conferinţe şi cursuri asupra unor domenii particulare ale vieţii (GA 271―354)
B.III.1. Conferinţe referitoare la artă (GA 271―292)
GA 271 Artă şi cunoaşterea artei 1 autoreferat din 1888;
4 articole din 1890 şi 1898;
8 conferinţe între 1909 – 1921
ET, 2002 online
GA 272 Faust – Considerații spiritual științifice. Vol I. Faust, Omul Căutător 14 conferinţe: Berlin, 17 decembrie 1911; Dornach, 4 aprilie – 11 septembrie 1916;
1 conferință publică: Strasbourg, 23 ianuarie 1910
UE, 2012
GA 273 Faust – Considerații spiritual științifice. Vol II. Problema Faust 12 conferinţe: Dornach, 30 septembrie 1916 – 19 ianuarie 1919;
1 conferință publică: Praga, 12 iunie 1918
UE, 2012
GA 275 Viitoarea existenţă jupiteriană şi entităţile sale
(conferință inclusă în cartea Despre lucrarea îngerilor)
1 conferință: Dornach, 3 ianuarie 1915 UE, 2011 online
GA 276 Arta în misiunea ei cosmică 8 conferinţe: Oslo şi Dornach, între 18 mai şi 9 iunie 1923 ET, 2004 online
GA 280 Metodica şi fiinţa modelării vorbirii Prezentări aforistice din cursurile referitoare la modelarea artistică a vorbirii. Articole, notiţe din seminarii şi conferinţe ET, 2000 online
GA 281 Arta recitării şi declamaţiei 4 conferinţe: Dornach, septembrie – octombrie 1920;
4 conferinţe: Dornach 6 aprilie, Darmstadt 30 iulie, 1921; Viena 7 iunie 1922; Stuttgart, 29 martie 1923;
1 seminar de Marie Steiner ianuarie – februarie 1928;
Cuvântări la spectacolele de recitare 1912 – 1915
ET, 1999 online
GA 282 Modelarea vorbirii şi arta dramatică 19 conferinţe: Dornach, septembrie 1924 ET, 1999 online
B.III.2. Conferinţe referitoare la educaţie (GA 293―311)
GA 293 Antropologia generală ca bază a pedagogiei
Curs de pregătire pentru învăţători şi profesori cu ocazia întemeierii Şcolii LibereWaldorf din Stuttgart – Partea I
(Volum reeditat cu titlul: Cunoasterea omului)
14 conferinţe: Stuttgart, 21 august – 5 septembrie, 1919;
1 cuvântare din 20 august 1919
ET, 1998
UE/ET, 2016
online
GA 294 Arta educaţiei Vol. I  Metodică şi didactică
Curs de pregătire pentru învăţători şi profesori cu ocazia întemeierii Şcolii Libere Waldorf din Stuttgart – Partea a II-a
(Volum reeditat cu titlul: Sfaturi practice pentru profesori)
14 conferinţe: Stuttgart, 21 august – 5 septembrie, 1919 ET, 1995
UE/ET, 2016
online
GA 295 Arta educaţiei Vol.II  Discuţii de seminar şi conferinţe asupra planului de învăţământ
Curs de pregătire pentru învăţători şi profesori cu ocazia întemeierii Şcolii Libere Waldorf din Stuttgart – Partea a III-a
(Volum reeditat cu titlul: Discuții cu profesorii)
15 discuţii de seminar şi 3 conferinţe: Stuttgart, 21 august –  6 septembrie, 1919 ET, 1994
UE/ET, 2017
online
GA 301 Înnoirea artei pedagogico-didactice prin ştiinţa spirituală 14 conferinţe Basel, aprilie – mai 1920 CW, 1991
GA 302 Cunoaşterea omului şi structurarea învăţământului
(Volum reeditat cu titlul: Educaţia în adolescenţă)
8 conferinţe: Stuttgart, 12 – 19 iunie 1921, pentru cadrele didactice ale Şcolii libere Waldorf ET, 2005
UE/ET, 2016
online
GA 303 Dezvoltarea sănătoasă a fiinţei umane 16 conferinţe: Dornach, decembrie 1921 – ianuarie 1922 ET, 2001 online
GA 305 Forțele spiritual-sufleteşti fundamentale ale artei educative
(Volum reeditat cu titlul: Valori sufletești și spirituale în arta educaţiei)
9 conferinţe: Manchester College: Oxford, 16–25 august 1922 ET, 2000
UE/ET, 2016
online
GA 308 Metodica predării şi condiţiile de viaţă ale educării
(Volum reeditat cu titlul: Esența educaţiei)
5 conferinţe: Stuttgart, 8–11 aprilie 1924 ET, 2002
UE/ET, 2016
online
B.III. 3. Conferinţe referitoare la medicină (GA 312―319)
GA 313 Terapeutică şi ştiinţă spirituală. Puncte de vedere spiritual-ştiinţifice asupra terapiei
(al doilea curs pentru medici)
9 conferinţe: Dornach, 11–18 aprilie, 1921 ET, 2005 online
GA 314 Fiziologie şi terapie în concepţia ştiinţei spirituale 1 conferinţă publică, Dornach, 7 aprilie 1920;
8 conferinţe: Dornach, 7–9 octombrie 1920, 31 decembrie 1923 – 2 ianuarie 1924, 26 martie 1920;
4 conferinţe: Stuttgart, 26–28 octombrie 1922;
3 convorbiri cu medicii: Dornach, 21–23 aprilie 1924
ET, 2005 online
GA 316 Arta de a vindeca aprofundată prin meditaţie Cursul de Crăciun: 8 conferinţe Dornach, 2 – 9 ianuarie;
Cursul de Paşte: 6 conferinţe Dornach, 21 – 25 aprilie, 1924; Circulara din 11 martie 1924
ET, 2005 online
GA 317 Cursul de pedagogie curativă
(Volum reeditat cu titlul: Pedagogia curativa)
12 conferinţe: Dornach, 25 iunie – 7 iulie 1924 ET, 2007
UE/ET, 2016
online
GA 318 Colaborarea dintre medici şi păstorii sufleteşti. Curs de medicină pastorală pastorală 11 conferinţe pentru medici şi preoţi şi o alocuţiune pentru medici: Dornach, 8–18 septembrie, 1924 ET, 2005 online
GA 319 Cunoaşterea antroposofică a omului şi medicină 11 conferinţe: diferite oraşe, 28 august 1923 – 29 august 1924 ET, 2005 online
B.III. 4. Conferinţe referitoare la ştiinţele naturii (GA 320―327)
GA 320 Impulsuri ale ştiinţei spirituale pentru dezvoltarea fizicii Vol.I 10 conferinţe: Stuttgart, 23 decembrie 1919 – 3 ianuarie 1920 EAr, 1997
GA 321 Căldura la graniţa dintre spaţiu şi antispaţiu. Impulsuri ale ştiinţei spirituale pentru dezvoltarea fizicii Vol.II 14 conferinţe: Stuttgart, 1–14 martie, 1920 EAr, 2002
GA 322 Granițe ale cunoașterii naturii 8 conferinţe: Dornach: 27 septembrie – 3 octombrie1920 UE, 2016
GA 323 Astronomia şi ştiinţele naturii. Cursul al treilea de ştiinţe naturale: Astronomia în raport cu omul şi antropologia 18 conferinţe: Stuttgart, 1 – 18 ianuarie, 1921 UE, 2006 online
GA 324 Observarea naturii. Matematica. Experimentul ştiinţific şi rezultatele cunoaşterii din punct de vedere al antroposofiei 8 conferinţe  Stuttgart, 16 – 23 martie  1921 ET, 2001 online
GA 324a A patra dimensiune. Matematică și adevăr. 6 conferinţe: Berlin, 24 martie – 7 iunie 1905;
2 conferinţe: Berlin, 7 noiembrie 1905 şi 22 octombrie 1908;
Răspunsuri la întrebări: 1904 – 1922
UE, 2008 online
GA 326 Originea științelor naturii 9 conferinţe: Dornach, 24 decembrie 1922 – 6 ianuarie 1923 ES, 2010
GA 327 Bazele spiritual-ştiinţifice pentru prosperarea agriculturii. Curs de agricultură 8 conferinţe, o alocuţiune şi răspunsuri la întrebări: Koberwitz, 7 – 16 iunie 1924
1 conferinţă introductivă, Dornach, 20 iunie 1924
ET, 1998 online
B.III. 5. Conferinţe referitoare la viaţa socială şi tripartiţia organismului social (GA 328-341)
GA 340 Sarcini ale unei noi științe economice. I. Cursul de economie 14 conferințe: Dornach, 24 iulie – 6 august 1922 online
B.III. 6. Conferinţe pentru muncitorii care lucrau la construcţia Goetheanumului (GA 347―354)
GA 347 Omul – trup, suflet și spirit 10 conferinţe: Dornach, 2 august – 30 septembrie 1922 ES, 2010 online
GA 347 Procesul de alimentație.
(conferințe incluse în cartea Bazele naturale ale alimentației)
1 conferință: Dornach, 16 septembrie 1922 UE, 2012 online
GA 348 Acțiunea alcoolului asupra omului
Acțiunea nicotinei. Alimentație vegetariană și alimente animale.
(conferințe incluse în cartea Influența nutriției asupra vieţii omului)
2 conferințe: Dornach, 8 și 13 ianuarie 1923 UE, 2017
GA 350 Probleme privind alimentația. Acțiunea cartofilor, sfeclei și ridichiilor.
Acțiunea albuminei, grăsimilor, hidraților de carbon și a sărurilor.
(conferințe incluse în cartea Bazele naturale ale alimentației)
2 conferințe: Dornach, 18 iulie și 22 septembrie 1923 UE, 2012 online
GA 351 Omul și lumea. Acțiunea spiritului în natură 7 conferințe: Dornach, 8 – 31 octombrie 1923 online
GA 351 Convorbiri despre natura albinelor 8 conferințe: Dornach, 10 noiembrie – 22 decembrie 1923 online
GA 352 Despre alimentație.
(conferință inclusă în cartea Bazele naturale ale alimentației)
1 conferință: Dornach, 23 ianuarie 1924 UE, 2012 online
GA 354 Despre raportul dintre substanțele nutritive și om.
Probleme privind alimentația, fertilizarea solului, fortificarea organismului.
(conferință inclusă în cartea Bazele naturale ale alimentației)
2 conferințe: Dornach, 31 iuli și 1 august 1924 UE, 2012 online